GDPR

Tryggare hantering av kunduppgifter      .

Vi månar om din integritet. Därför har vi uppdaterat vår information enligt den nya EU-förordningen som börjar gälla den 25 Maj 2018.

GDPR – General Data Protection Regulation, ska skydda den personliga integriteten och kommer att ersätta Personaluppgiftslagen.

Läs mer om villkoren här 

Med vänlig hälsning
ReliningsKonsulten i Malmö AB

Kontakta oss

Bekräfta

2 + 12 =

Kontaktuppgifter

ReliningsKonsulten i Malmö AB

Postadress:
Box 84
236 22 Höllviken

Besöksadress:
Ledebursgatan 3
211 55 Malmö

Telefon:  0700-377 377
info@reliningskonsult.se