Besiktning

ReliningsKonsulten i Malmö anlitas ofta som sakkunnig besiktningsman i utomstående projekt.

Våra entreprenadbesiktningsmän är utbildade, certifierade och har en lång erfarenhet av besiktningsuppdrag.

Vad är entreprenadbesiktning?

Entreprenadbesiktning är en kontroll som görs för att se om beställaren har fått den produkt som har avtalats.

I en byggnation följer många olika typer av besiktningar som vi har special kompetens att utföra.

  • Entreprenadbesiktningar
  • Våtrumsbesiktningar
  • Godkänd av branschorganisationen BRIF som besiktningsman för relinade rör.

ReliningsKonsulten i Malmö erbjuder godkänd besiktningsman för relinade rör i Malmö, Lund, Helsingborg, Trelleborg och övriga Skåne.

Kontaktuppgifter

ReliningsKonsulten i Malmö AB

Postadress:
Box 84
236 22 Höllviken

Besöksadress:
Ledebursgatan 3
211 55 Malmö

Telefon:  0700-377 377
info@reliningskonsult.se

Kontakta oss

Kontakta oss via formulär eller maila info@reliningskonsult.se

Vår vision och ambition är att tillgodose kundens krav och önskemål och att utföra en lyckad och kostnadseffektiv entreprenad där vi bevakar era intressen.